× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ w Bestwinie

Poradnia pulmonologiczna - SPZOZ Ośrodek Zdrowia w Bestwinie

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia pulmonologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby płuc


Adres

32-2157118
Szkolna 6
43-512 Bestwina

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1